EEN KRACHTIGE AANPAK: ONDERSTEUNING DOOR INTERACTIE

Flex-C organiseert zich vanuit 3 kerndisciplines die complementair zijn en elkaar versterken: Energy, Service Jobs en Excellents. Wij ondersteunen uw gebouw door een brede expertise in te zetten en verschillende technische en bouwkundige kennisdomeinen in interactie te brengen. Wij kijken naar opdrachten vanuit een systemische invalshoek.

ENERGY

Flex-C beschikt over een actueel certificaat energiedeskundige type A. Door permanente professionalisering zijn wij bevoegd voor het opmaken van energieprestatiecertificaten. Deze bevoegdheid integreren we, vanuit HVAC-expertise en jarenlange ervaring in de facility sector, binnen een breder energiebeleid voor uw gebouw of bedrijf. 


image-260308-0aca0ca2700143e4995ca9f1df37942b.jpg
image-258260-arbeid.JPG
SERVICE JOBS

Wij waarderen service jobs vanuit een geloof in goed onderhoud en duurzaamheid. Kleine onderhoudswerken worden door ons uitgevoerd met een vaktechnische standaard, op maat van de klant en inspelend op dringende noden. Door in te zetten op 'klein onderhoud' helpen wij de levensduur van uw gebouw of bedrijf kwaliteitsvol te verlengen.EXCELLENTS

Flex-C excelleert in technisch en bouwkundig onderhoud voor gebouwen. Wij hebben ervaring in diverse openbare en private sectoren. Voor de planning, uitvoering en opvolging van het technisch en bouwkundig onderhoud zetten wij in  op strikte kwaliteitszorg en professionele uitvoering
image-258261-onderhoud.JPG

image-296216-thQYAAN732.jpg